styczeń 2024

Kolejne miliony dla gminy

Prawie 11 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich otrzymała gmina Dorohusk, która wraz z gminami: Dołhobyczów, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Sułów,...

Szkolenie chemizacyjne

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie organizuje SZKOLENIE CHEMIZACYJNE, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Dorohusk, dnia 8 marca 2024...

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w kolejnych edycjach cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Rolnik z Lubelskiego...

Zostań Dawcą szpiku

Fundacja DKMS we współpracy z Gminą Dorohusk organizuje akcję, której celem jest pomoc Angelice Siergiej chorującej na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jedynym...

Przetargi na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Dorohusk ogłasza I przetargi ustne nieograniczone, na dzień 22 lutego 2024 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021...

Kwalifikacja wojskowa 2024

Informujemy, iż kwalifikacja wojskowa dotycząca gminy Dorohusk przeprowadzona zostanie w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 8, w okresie od dnia 12...

Wyróżnieni w Będzinie

Reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz Województwo Lubelskie zespół CudaWianki zdobył wyróżnienie na 30. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd...

Call Now Button