Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Mieszkańcy gminy Dorohusk mogą skorzystać z dostępu do usługi we wtorki, w godzinach 11:30 – 15:30 w Urzędzie Gminy Dorohusk. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić pod numerem tel. 82 562 75 07 (rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30).

Osoba uprawniona może również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość, przesyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na adres email: npp.powiatchelm@gmail.com.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz nieodpłatną mediację.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button
Font Resize