Informacje

Dofinansowanie na drogę w Brzeźnie

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów...

Zebrania wiejskie zakończone

W ubiegłym tygodniu zakończyły się zebrania wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Dorohusk. Podczas spotkań omówiono zrealizowane inwestycje na terenie poszczególnych...

Call Now Button