Informacje

#AkademiaCzystegoPowietrza2024

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 i...

Ponadlokalna Strategia Rozwoju

W związku z procesem przygotowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata...

Dofinansowanie na drogę w Brzeźnie

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów...

Call Now Button