Inwestycje

Przebudowa drogi w Dorohusku

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 115620L w miejscowości Dorohusk – ulica Wołyńska. W ramach zadania, przebudową objęty jest odcinek drogi...

Trwa remont drogi w Okopach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Okopy. Zadanie remontowe realizowane jest pn. „Remont drogi gminnej nr 104935L od km...

Trwa remont drogi w Świerżach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Świerże. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 104931L...

Trwa przebudowa drogi w Okopach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Okopy. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104936L...

Modernizacja drogi dojazdowej w Husynnem

Trwają prace budowlane na drodze dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi...

Nowa infrastruktura nad zalewem Husynne

Zakończono prace w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie infrastruktury zlokalizowanej przy istniejącym zbiorniku wodnym w miejscowości Husynne”. Przedmiotem operacji było zagospodarowanie...

Call Now Button