Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę.

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL. Варто Вам також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 польських злотих на особу.


Nadanie numeru PESEL / Присвоєння номера PESEL

Jednorazowe świadczenie pieniężne / Одноразова грошова допомога

Świadczenie realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku. / Допомогу надаватиме Центр соціального захисту населення Дорогуська.

 

 

 

Call Now Button