Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę.

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL. Варто Вам також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 польських злотих на особу.

Nadanie numeru PESEL / Присвоєння номера PESEL

Jednorazowe świadczenie pieniężne / Одноразова грошова допомога

Świadczenie realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku. / Допомогу надаватиме Центр соціального захисту населення Дорогуська.


Pomoc finansowa UNHCR /  Фінансова допомога УВКБ ООН


Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców / Інтеграційний центр для іноземців

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi, a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Особи, що втікають від війни в Україні, можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Фонд ADRA Polska у співпраці з організацією CARE відкрив у Любліні Інтеграційний центр для іноземців. Осередок пропонує інформаційну і юридичну допомогу, підтримку спеціаліста з питань працевлаштування та психолога, уроки польської мови, догляд за дітьми та навіть масаж для зняття стресу.

 

Call Now Button