Warunkowa przydatność wody do spożycia przedłużona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zmienia decyzję Nr NS-HK.9027.3.2.5.2024 z dnia 29 maja 2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zborowego Zaopatrzenia w Dorohusku do dnia 28 czerwca 2024 r. z uwagi na przekroczone parametry mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli) zawarte w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w części dotyczącej terminu warunkowego dopuszczenia i ustala nowy termin wykonania obowiązków decyzji do dnia 28 lipca 2024 r.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button