Podatki i opłaty

Podatki i opłaty


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Deklaracje na podatek

Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Termin składania: do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Call Now Button