Rada Gminy Dorohusk

Rada Gminy Dorohusk

Radni Rady Gminy Dorohusk wybrani na kadencję 2018-2023.

Mieczysław Gałecki Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Goleń Wiceprzewodniczący
Beata Sawicka Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Tołysz-Hawryluk Radna
Piotr Kryszczuk Radny
Edyta Soborska Radna
Henryk Łabędzki Radny
Ewa Furmanik Radna
Małgorzata Sarzyńska Radna
Wojciech Wójcik Radny
Adam Derkacz Radny
Przemysław Zoruk Radny
Barbara Koguciuk Radna
Krzysztof Kogut Radny
Sylwia Szpindowska Radna
Call Now Button