Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Mieszkańcy gminy Dorohusk mogą otrzymać pomoc w składaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dorohusk pok. nr 2, we wtorki i czwartki w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Dotychczas w gminie Dorohusk (stan na 30.06.2023 r.):

  • złożono 112 wniosków o dofinansowanie z programu
  • zawarto 93 umowy o dofinansowanie
  • zrealizowano 56 przedsięwzięć
  • wypłacono 1 359 237,66 dotacji

Pliki do pobrania:

Call Now Button