Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku informuje o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dorohusk.

Gospodarstwa domowe:

  • dostawa 1 m3 wody – 2,77 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 3,24 zł (netto)
  • odbiór 1 m3 ścieków – 7,47 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Pozostali odbiorcy:

  • dostawa 1 m3 wody – 6,20 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 3,24 zł (netto)
  • odbiór 1 m3 ścieków – 8,40 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Do powyższych stawek należy doliczyć  podatek VAT w wysokości 8%.

Powyższa taryfa obowiązuje do 18.06.2023 r.

Call Now Button