Odpady komunalne

Odpady komunalne

Wywóz odpadów na terenie gminy Dorohusk realizowany jest przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku.

Od 1 kwietnia 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 15 zł/mies. od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • stawka podwyższona 45 zł/mies. od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Opłatę (bez naliczonych kosztów upomnienia i odsetek od zaległości) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk:

BS Leśniowice o/Dorohusk 48 8195 0009 2002 0030 0025 0037

Terminy płatności: do 25 marca, 25 czerwca, 25 września i 15 grudnia.

Od 1 września 2020 r.  wprowadzone zostało częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 1 zł/mies. od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Okopach-Kolonii 49 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button