Odpady komunalne

Odpady komunalne

Wywóz odpadów na terenie gminy Dorohusk realizowany jest przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku.

Od 1 lutego 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 12 zł/mies. od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • stawka podwyższona 24 zł/mies. od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Terminy płatności: do 25 marca, 25 czerwca, 25 września i 15 grudnia.

Opłatę (bez naliczonych kosztów upomnienia i odsetek od zaległości) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk:

BS Leśniowice o/Dorohusk 48 8195 0009 2002 0030 0025 0037


Dokumenty do pobrania:

Font Resize