Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Barokowy zespół pałacowo-parkowy w Dorohusku

W Dorohusku szczególnie cennym obiektem jest Pałac Suchodolskich. Wybudowany został około 1750 roku przez dziedzica Dorohuska – Michała Maurycego Suchodolskiego na wysokiej skarpie nadbużańskiej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pałac został poważnie zniszczony, a następnie odbudowany.

Obecnie jest siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki. Ponadto w pałacowym budynku znajduję się „Izba zbiorów regionalnych”, w której zgromadzono ponad 300 eksponatów.

W sąsiedztwie znajdują się pozostałości XVIII-wiecznego parku, na terenie którego można zobaczyć: kamienną figurę św. Barbary, obelisk nagrobny Barbary Suchodolskiej z Mężyńskich oraz mogiłę 10 żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego poległych 18 lipca 1792 r.

fot. Barbara Nowosad-Wawryniuk

Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

Kościół powstał w latach 1907-1909 w miejscu, w którym wcześniej stała XVIII-wieczna kaplica rodzinna Suchodolskich. Wybudowany w stylu neogotyckim według projektu Stanisława Diehla. W ołtarzu bocznym znajduje się otoczony kultem obraz Matki Bożej, datowany na koniec XVI w.

fot. Barbara Nowosad-Wawryniuk

Drewniana rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena

Drewniana, XVIII-wieczna rzeźba ustawiona na kamiennym postumencie. Pochodzi ze starego kościoła i przedstawia św. Jana Nepomucena. Ustawiona jest na skrzyżowaniu ulic – w połowie odległości między kościołem, a szkołą w Dorohusku.

fot. Krzysztof Kornijczuk

Pomnik artylerzystów I Armii WP

Pomnik zlokalizowany jest w parku w Dorohusku-Osadzie. Jest on poświęcony poległym za wyzwolenie ojczyzny podczas II wojny światowej. Odsłonięcie pomnika odbyło się w 1982 r. Na pomniku umieszczono tablice pamiątkowe z miejscami walk żołnierzy oraz tablicę poświęconą Artylerzystom I Armii Wojska Polskiego.

Pomnik 100-lecia Niepodległości RP

Pomnik zlokalizowany jest w pobliżu szkoły w Dorohusku-Osadzie. Przedstawia rozpościerającego skrzydła orła w koronie na szczycie granitowej kolumny. Autorami i wykonawcami pomnika są: artysta Dariusz Kowalski i architekt Tadeusz Adamski.

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Świerżach

Kościół wybudowany został w latach 1905-1909 w stylu neogotyckim, zaprojektowany przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Na wieży kościelnej zachował się dzwon z 1668 r. Obok kościoła zachowała się stara, murowana plebania z drugiej połowy XIX wieku oraz mur kamienny z XVII i XVIII wieku, otaczający stary cmentarz przykościelny.

fot. Piotr Jasiączak

Zespół dworsko-parkowy w Świerżach

Założony został na przełomie XVIII i XIX w. Na początku XIX wieku powstał murowany pałac w stylu romantycznym, który został zniszczony po II wojnie światowej. Zachowały się: fragment ogrodzenia, domek dozorcy, dom ogrodnika oraz młyn należący do zespołu pałacowego. W stosunkowo dobrym stanie jest rozległy park, uznawany za jeden z najpiękniejszych w regionie. Kilka najokazalszych drzew parku jest pomnikami przyrody.

fot. Grupa Odnowy Wsi Świerże

W pozostałościach zespołu parkowo-pałacowego w Świerżach znajduje się aleja grabowa. Tworzy ją piękny zielony tunel obsadzony grabami, które łącza się nad głowami spacerujących.

fot. Krzysztof Kornijczuk

Pomnik Powstańców Styczniowych

Na rynku w centrum Świerż znajduje się pomnik upamiętniający bitwę pod Świerżami, stoczoną 9 lipca 1863 roku. Pomnik w formie głazu z krzyżem i rzeźbą orła został odsłonięty w 2006 roku.

fot. Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej

Cmentarz rzymsko-katolicki w Świerżach

Stary cmentarz parafialny w Świerżach ma duże znaczenie historyczne. O jego niezwykłości świadczą liczne krzyże, pomniki, groby i inskrypcje, których piękno przykuwa uwagę. Warto również zobaczyć usytuowaną na cmentarzu kaplicę grobową Fajksów.

fot. https://www.emiejsca.pl/

Zespół dworsko-parkowy w Zamieściu

Zespół dworsko-pałacowy powstał w latach dwudziestych XX wieku. Murowany budynek dworu jest otoczony jest parkiem, drogą dojazdową i aleją spacerową. W parku znajdują się dwie altany oraz aleja grabowa.

fot. Grzegorz Chowicki

Kopiec ziemny/Kurhan w Barbarówce

Kopiec ziemny zachował się do wysokości ok. 1,5 m. Na kulminacji mogiły położona jest tablica z napisem: „Mogiła Powstańcza z 1863 r. w Barbarówce. Wczesnośredniowieczny kurhan – zabytek archeologiczny”. Obecnie stanowisko jest nieużytkiem, porośniętym na obrzeżach krzewami i kilkoma drzewami.

fot. E. Prusicka

Kaplica cmentarna w Husynnem

Kaplica cmentarna Rulikowskich (dawnych właścicieli majątku) znajduje się na skraju dawnego cmentarza prawosławnego i powstała około roku 1880 roku. Jej patronem jest św. Maksymilian Kolbe.

fot. https://hanyswpodrozach.blogspot.com/

Call Now Button