Pracownicy

Pracownicy Urzędu Gminy Dorohusk

Księgowość

Monika Syta Zastępca Skarbnika
tel. 82 566 10 89 wew. 14, pokój nr 4
email: monika.syta@dorohusk.com.pl
Ewelina Antczak Stanowisko ds. finansów i płac
tel. 82 566 10 89 wew. 18, pokój nr 5
email: ewelina.antczak@dorohusk.com.pl
Barbara Trochimiuk Stanowisko ds. księgowości
tel. 82 566 10 89 wew. 14, pokój nr 4
email: barbara.trochimiuk@dorohusk.com.pl

Podatki, opłaty lokalne, gospodarka nieruchomościami

Sylwia Walczuk Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
tel. 82 566 10 89 wew. 30, pokój nr 18
email: sylwia.walczuk@dorohusk.com.pl
Agata Buszko Stanowisko ds. nieruchomości i mienia komunalnego
tel. 82 566 10 89 pokój nr 3
email: agata.buszko@dorohusk.com.pl
Monika Matyszczuk Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
tel. 82 566 10 89 wew. 30, pokój nr 18
email: monika.matyszczuk@dorohusk.com.pl
Edyta Cichosz Stanowisko ds. księgowości podatkowej
tel. 82 566 10 89 wew. 29, pokój nr 17
email: edyta.cichosz@dorohusk.com.pl
Daniela Grzywna Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 82 566 10 89 wew. 12, pokój nr 2
email: daniela.grzywna@dorohusk.com.pl

Ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna

Agnieszka Jaszczuk Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
tel. 82 566 10 89 wew. 25, pokój nr 13
email: agnieszka.jaszczuk@dorohusk.com.pl
Marcin Kołtun Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
tel. 82 566 10 89 wew. 25, pokój nr 13
email: marcin.koltun@dorohusk.com.pl

Inwestycje, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne

Monika Fedoruk-Raczyńska Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych
tel. 82 566 10 89 wew. 20, pokój nr 11
email: monika.fedoruk-raczynska@dorohusk.com.pl
Renata Wójcik Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 82 566 10 89 wew. 20, pokój nr 11
email: renata.wojcik@dorohusk.com.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe

Edyta Marciniak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 82 566 10 89 wew. 11, pokój nr 1
email: usc@dorohusk.com.pl
Ewelina Omelańska-Heniborg Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż.
tel. 82 566 10 89 wew. 11, pokój nr 1
email: ewelina.omelanska-heniborg@dorohusk.com.pl

 

Anna Sawicka Stanowisko ds. obsługi administracyjnej, kadr, działalności gospodarczej
tel. 82 566 10 89 wew. 17, pokój nr 6
email: anna.sawicka@dorohusk.com.pl
Ewelina Patalita Stanowisko ds. stypendiów i podatku od środków transportowych
tel. 82 566 10 89 wew. 10, pokój nr 6
email: ewelina.patalita@dorohusk.com.pl
Dorota Koniuszewska Stanowisko ds. obsługi Rady, Komisji
tel. 82 566 10 89 wew. 23, pokój nr 9
email: dorota.koniuszewska@dorohusk.com.pl
Przemysław Lipczyński Stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji
tel. 82 566 10 89 wew. 27, pokój nr 14
email: przemyslaw.lipczynski@dorohusk.com.pl
Call Now Button