Przebudowa drogi gminnej nr 114231L ul. Wierzbowa oraz drogi gminnej nr 104940L ul. Polna w Dorohusku – Osadzie

W dniu 19 stycznia 2024 r. podpisano umowę z firmą Jacek Michałek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe, ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114231L ul. Wierzbowa oraz drogi gminnej nr 104940L ul. Polna w Dorohusku-Osadzie” na kwotę 1 792 661,59 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 1 623,60 zł. Łączna wartość zadania wynosi 1 794 285,19 zł w tym dofinansowanie 1 007 126,90 zł.

6 listopada 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114231L ul. Wierzbowa oraz drogi gminnej nr 104940L ul. Polna w Dorohusku – Osadzie”.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości dróg, poprawa płynności i funkcjonalności dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych łącznie na odcinku o długości 1 234 m. Podnoszenie standardów dróg gminnych nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu dróg, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane będzie w okresie kwiecień – lipiec 2024 r.

Call Now Button