Zakończono modernizację remizo-świetlicy w Okopach

W styczniu br. zakończono prace remontowe w budynku Remizo-Świetlicy w Okopach w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Okopach”.

Prace remontowe wewnątrz budynku obiektu kultury dotyczyły montażu klimatyzatorów do ogrzewania budynku świetlicy, modernizacji rozdzielni elektrycznych oraz zakupieniu stojaka na worki do selektywnej zbiórki odpadów. W budynku którego dotyczy wniosek w jednej
z jego części znajduje się garaż oraz zaplecze socjale OSP Okopy natomiast w drugiej części znajduje się świetlica wiejska (ta część została wyremontowana).

Realizatorem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania oraz kwota dofinasowania wyniosła 51 562,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Call Now Button