Zakończono modernizację świetlicy w Turce

W minionym tygodniu zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Turce”.

Prace remontowe wewnątrz budynku obejmowały: wymianę drzwi zewnętrznych, remont pomieszczeń (wyrównanie i pomalowanie ścian, wymianę instalacji oświetleniowej) oraz montaż klimatyzatorów do ogrzewania budynku świetlicy.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Aktywni Silniejsi Ważniejsi. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania oraz kwota dofinasowania wyniosła 120 860,59 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Call Now Button