Rozbudowa wodociągu w Brzeźnie

W 2023 roku wykonano kolejną część inwestycji pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – budowa III i IV części wodociągu w m. Brzeźno”.

Sieć wodociągową z przyłączami wybudowano na: ul. Kościelnej, ul. Długiej, ul. Krótkiej, ul. Rynek, ul. Szkolnej, ul. Miłej oraz częściowo na ul. Brzozowej.

Wartość inwestycji wyniosła 2 190 929,00 zł.

Call Now Button