Zakończono przebudowę ul. Wołyńskiej

5 grudnia 2023 r. odebrano inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 115620 L w miejscowości Dorohusk.

Wartość inwestycji wyniosła 698 789,31 zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych gminy.

W ramach przebudowy ul. Wołyńskiej na odcinku 430 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową, zjazdy na posesje oraz utwardzono kruszywem obustronne pobocza. Zostało również wykonane oznakowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Call Now Button