grudzień 2023

Zakończono przebudowę trzech dróg

5 grudnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego następujących zadań dofinasowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Przebudowa drogi gminnej nr...

Trwa modernizacja świetlicy w Turce

Trwają prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej, w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Turce”. Umowa na prowadzenie...

Ogłoszenie – Dowody Osobiste

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia, z dniem 29 grudnia br., nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o...

Oświadczenie Wójta Gminy Dorohusk

Szanowni Państwo, jako Wójt Gminy Dorohusk oświadczam, że decyzję o rozwiązaniu trwającego od 6 listopada 2023 r. protestu przewoźników, podjąłem...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021...

Call Now Button