Zakończono przebudowę trzech dróg

5 grudnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego następujących zadań dofinasowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi gminnej nr 104936L od km 0+000,00 do km 0+730,05 w miejscowości Okopy na odcinku drogi o długości 730 m.

Zakres prac objął m.in.: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 690 826,46 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 809 057,01 zł.

Remont drogi gminnej nr 104935L od km 0+010,40 do km 1+289,32 w miejscowości Okopy.

Zakres prac dotyczył remontu drogi na odcinku o długości 1 279 m oraz remontu zjazdów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 399 147,13 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 463 766,21 zł.

Remont drogi gminnej nr 104931L od km 0+005,57 do km 0+435,87 w miejscowości Świerże.

Zakres prac obejmował remont drogi na odcinku o długości 430 m, remont zjazdów oraz wymianę przepustu.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 434 505,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 166 592,20 zł.

Call Now Button