Zakończono prace przy termomodernizacji budynków

5 grudnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dorohusk-Osada oraz termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Świerże”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie termomodernizacji i remontu budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia, ośrodek opieki społecznej i pogotowie ratunkowe w miejscowości Dorohusk-Osada oraz termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Świerżach, która polegała na dociepleniu ścian budynku, wymianie rur spustowych i wykonaniu nowych okładzin kamiennych schodów zewnętrznych.

Całkowita kwota inwestycji wyniosła 1 942 149,20 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 1 903 306,21 zł.

Call Now Button