Oświadczenie Wójta Gminy Dorohusk

Szanowni Państwo,

jako Wójt Gminy Dorohusk oświadczam, że decyzję o rozwiązaniu trwającego od 6 listopada 2023 r. protestu przewoźników, podjąłem świadomie kierując się troską i odpowiedzialnością za mieszkańców gminy Dorohusk, a także przedsiębiorców, protestujących i oczekujących kierowców.

Przyjęta forma, trwającego od ponad 40 dni protestu, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wręcz przeciwnie, pojawiły się nowe problemy uderzające bezpośrednio w lokalną społeczność i związane m.in. z groźbą redukcji miejsc pracy, spadkiem dochodów przedsiębiorców innych branż, przedłużającymi się utrudnieniami komunikacyjnymi, dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez gminę Dorohusk oraz narastającymi negatywnymi emocjami oczekujących w kolejce.

Z jednej strony bezczynność władz centralnych, z drugiej strony bezsilność samorządu wobec oczekiwań przewoźników, skłoniły mnie do przerwania protestu. Spodziewana reakcja protestujących i surowa ocena, z jaką spotkałem się po podjęciu decyzji, paradoksalnie zwróciły uwagę odpowiednich decydentów i opinii publicznej.

Chciałbym podkreślić, że Wójt Gminy Dorohusk nie jest adresatem protestu ani stroną, która może negocjować z przewoźnikami realizację ich postulatów. Jako przedstawiciel władz samorządowych jestem zobowiązany przede wszystkim dbać o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Dorohusk
/-/ Wojciech Sawa

Call Now Button