Kolejne miliony dla gminy

Prawie 11 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich otrzymała gmina Dorohusk, która wraz z gminami: Dołhobyczów, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź będzie realizowała projekt pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”. 

Umowę o dofinansowanie projektu, z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, odebrał Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 12 mln zł. Obejmować ona będzie m.in. informatyzację procesów urzędowych, rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz poprawę funkcjonalności istniejących.

Call Now Button