październik 2023

Trwa remont drogi w Okopach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Okopy. Zadanie remontowe realizowane jest pn. „Remont drogi gminnej nr 104935L od km...

Poszukiwany właściciel psa

Urząd Gminy Dorohusk poszukuje właściciela lub osoby chętnej do adopcji bezdomnego psa, znalezionego w miejscowości Puszki. Pies do dnia dzisiejszego...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021...

Trwa remont drogi w Świerżach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Świerże. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 104931L...

Promesy na kościoły

W dniu 5 października br., Gmina Dorohusk otrzymała dwie promesy na łączną kwotę 400 000 zł, na kontynuację prac konserwatorskich...

Trwa przebudowa drogi w Okopach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Okopy. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104936L...

Call Now Button