Trwa przebudowa drogi w Okopach

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Okopy. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104936L od km 0+000,00 do km 0+730,05 w miejscowości Okopy”.

W dniu 15 września 2023 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 730 m. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Całkowita wartość inwestycji to 1 690 826,46 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 809 057,01 zł.

Call Now Button