Zakończono przebudowę drogi dojazdowej w Husynnem

W dniu 26 października 2023 r. odebrano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Husynne działka nr 96 w miejscowości Husynne”.

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 433 m.

Wartość inwestycji wyniosła 418 080,81 zł, z czego 100 000,00 zł  stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Call Now Button