Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – faktury VAT (lub ich kopie) za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w okresie 1 – 29 października 2021 r.

Wniosek oraz załączniki dostępne są poniżej do pobrania, łącznie ze wzorem wypełnienia. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.


Dokumenty do pobrania:

Formularze obowiązkowe:

Formularze fakultatywne (w zależności od sytuacji rolnika):

Pozostałe:

Call Now Button