Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

  • 100 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą terminie 1 – 30 października 2020 r., przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i zagrożeniem związanym z COVID-19 prosimy o wypełnianie wniosków przed wizytą w Urzędzie Gminy.

Wniosek oraz załączniki dostępne są poniżej do pobrania, łącznie ze wzorem wypełnienia. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy.


Dokumenty do pobrania:

Formularze obowiązkowe:

Formularze fakultatywne (w zależności od sytuacji rolnika):

Pozostałe:

Call Now Button