Zabierz EKUZ na wakacje

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy. Osoby, które planują urlop za granicą, a nie mają Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), powinny złożyć wniosek o wydanie takiej karty. Dzięki EKUZ, w razie nagłej choroby, można skorzystać z niezbędnego leczenia, bez konieczności natychmiastowego powrotu do kraju.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych osób ubezpieczonych.

Karta EKUZ daje prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w czasie pobytu za granicą. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii)

W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną pacjent otrzymuje na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. To oznacza, że zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach. Trzeba też pamiętać, że jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i osoba okazująca kartę EKUZ, też będzie musiała za nią zapłacić.

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest uprawniona do leczenia w publicznej ochronie zdrowia.

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą EKUZ jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, które są uprawnione do otrzymania EKUZ, otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów jest ważna aż 20 lat.

Wniosek o EKUZ można złożyć:

  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
  • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ

Każdy, kto złoży wniosek w placówce NFZ, EKUZ otrzyma od ręki.

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje można znaleźć się na stronie internetowej NFZ (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/ ) oraz dzwoniąc pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

Call Now Button