Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z dalszym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, Wójt Gminy Dorohusk podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Dorohusk. Od 3 listopada 2020 r. zadania Urzędu będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Tym samym realizacja zadań będzie odbywała się poprzez:                             .

  • komunikację elektroniczną – e-mail ogólny: sekretariat@dorohusk.com.pl, poszczególne adresy e-mail pracowników dostępne są pod adresem: www.dorohusk.com.pl/pracownicy.
  • komunikację telefoniczną pod nr tel. 82 566 10 89, 82 566 10 93, 82 566 10 44
  • korespondencją tradycyjną – Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
  • ePUAP
  • wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Urzędu

W celu usprawnienia obsługi, prosimy o dołączanie do pism numerów kontaktowych.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Wójt Gminy Dorohusk
/-/ Wojciech Sawa

Call Now Button