Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Dorohusk, położonych w obrębie Okopy, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button