Warunkowa przydatność wody do spożycia

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, w dniu 24 sierpnia 2023 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, zaopatrującego w wodę miejscowości: Dorohusk, Dorohusk-Osada, Okopy, Świerże, Zamieście, Turka, Dobryłówka, Okopy-Kolonia, Husynne, Michałówka i Ostrów.

W pobranych 25 lipca br. próbkach wody stwierdzono przekroczone parametry fizykochemiczne: amonowy jon 1,5 mg/l (norma 0,5 mg/l). Amonowy jon w wodzie do spożycia nie ma  bezpośredniego znaczenia zdrowotnego, ale może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstania azotynów w sieci wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu oraz wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Warunkowa decyzja o przydatności wody do spożycia obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r. Woda z przedmiotowego wodociągu została poddana działaniom naprawczym w celu usunięcia zanieczyszczenia.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button