Sesja Rady Gminy

30 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk (lub sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku) odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród  i wyróżnień gminy Dorohusk dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Dorohusku oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dorohusk na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 10. Informacje, sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad sesji.

W związku z epidemią koronawirusa, sesja odbędzie się w ograniczonym składzie bez udziału sołtysów.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Call Now Button