Przebudowa drogi gminnej nr 104945L w miejscowości Turka

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104945L w miejscowości Turka”, w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 planowana realizacja operacji kwiecień  – lipiec 2023 r. całkowita wartość zadania wynosi 593 616,98 zł, kwota dofinansowania 377 718,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

7 kwietnia br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. na kwotę 695 963,91 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 4 523,78 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 700 487,69 zł.  Planowany do przebudowania jest odcinek drogi o długości 429m.

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104945L w miejscowości Turka” ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych do instytucji i obiektów zlokalizowanych w miejscowości Turka oraz wpływ na rozwój turystyki na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button