Przebudowa drogi gminnej nr 104939L

16 grudnia 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 104939L od 0+000,00 km do 0+990,00 km w miejscowości Myszkowiec”.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi, poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 990 m, szerokości 3,5 m wraz z mijanką o szerokości 1,5 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, zaprojektowane normatywne spadki poprzeczne i podłużne projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej –  co ma znaczny wpływ na poprawę nośności drogi, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie dróg.

Zadanie realizowane będzie w okresie grudzień 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 296 455,78 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 177 135 zł.

Call Now Button