Projekt podziału województwa na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button