Posiłek w szkole i w domu

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł, zaś 20 000 zł zapewniła z własnego budżetu na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku przeznaczy pozyskane środki na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej, zostanie zapewniony uczniom dostęp do wysokiej jakości posiłków oraz zdrowego żywienia.

Specjalistyczny sprzęt, meble oraz niezbędny asortyment będzie służył do przygotowania i wydawania posiłków. Zaplanowano zakup m.in. pieca konwekcyjnego, kotła gazowego, miksera ręcznego, szatkownicy do warzyw, kotleciarki elektrycznej, zmywarko-wyparzarki, szafy chłodniczej oraz stołu ze zlewem. Doposażenie kuchni w zakresie urządzeń gastronomicznych wpłynie na polepszenie standardu przygotowania posiłków i jednocześnie ułatwi i usprawni pracę personelu.

Call Now Button