Podpisano umowę na realizację projektu „Granty PPGR”

29 kwietnia 2022 r. Gmina Dorohusk podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Całkowita kwota przyznanego grantu to 115 000,00zł.

W ramach projektu Gmina Dorohusk dokona zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Call Now Button