Podpisanie umowy na przebudowę trzech dróg

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa podpisał umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104936L od km 0+000,00 do km 0+730,05 w miejscowości Okopy.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi, poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku o długości 730 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane będzie w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 618 114,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 809 057,01 zł.

2. Remont drogi gminnej nr 104931L od km 0+005,57 do km 0+435,87 w miejscowości Świerże.

W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi na odcinku o długości 430 m, remont zjazdów oraz wymiana przepustu.

Zadanie realizowane będzie w okresie wrzesień – listopad 2023 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 333 184,41 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 166 592,20 zł.

3. Remont drogi gminnej nr 104935L od km 0+010,40 do km 1+289,32 w miejscowości Okopy.

W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi na odcinku o długości 1279 m oraz remont zjazdów.

Zadanie realizowane będzie w okresie wrzesień – listopad 2023 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 927 572,43 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 463 786,21 zł.

Call Now Button