Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Wólce Okopskiej

W dniu 28 marca 2023 r. Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa oraz Skarbnik Gminy – Aneta Juścińska podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115676L od km 0+003,28 do km 0+303,28 w miejscowości Wólka Okopska”.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi, poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku o długości 300 m oraz szerokości 3,5 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane będzie w okresie kwiecień – lipiec 2023 r.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wynosi 588 397,54 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 294 198,77 zł.

Call Now Button