OSP Ostrów najlepsze!

W sobotę 20 maja 2023 r., na boisku przy świetlicy w Turce, odbyły się zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin Dorohusk oraz Ruda-Huta. W roku bieżącym, to gmina Dorohusk była gospodarzem zawodów.

W zawodach udział wzięło 8 drużyn męskich, 1 drużyna kobieca oraz 2 drużyny młodzieżowe. Z jednostek funkcjonujących w gminie Dorohusk do zmagań w zawodach przystąpili: OSP Dorohusk, OSP Okopy, OSP Wólka Okopska oraz OSP Ostrów (2 drużyny) oraz MDP Świerże. W zawodach pokazowo wzięły również udział drużyny MDP Okopy, MDP Ostrów oraz najmłodsi z dziecięcej drużyny OSP Dorohusk. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska w skład której weszli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Klasyfikacja –  Gmina Dorohusk:

  1. OSP Ostrów
  2. OSP Dorohusk
  3. OSP Ostrów (drużyna mieszana)
  4. OSP Wólka Okopska
  5. OSP Okopy

W klasyfikacji międzygminnej zwyciężyła jednostka OSP Ostrów.

Na ręce dowódców drużyn startujących wręczone zostały puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie – Kazimierz Smal, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie – bryg. Wojciech Chudoba, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych – Tadeusz Sinkowski.

Call Now Button