Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować zanieczyszczenia w ramach koncepcji programowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button