Nowa infrastruktura nad zalewem Husynne

Zakończono prace w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie infrastruktury zlokalizowanej przy istniejącym zbiorniku wodnym w miejscowości Husynne”.

Przedmiotem operacji było zagospodarowanie infrastruktury zlokalizowanej przy istniejącym zbiorniku wodnym w miejscowości Husynne, która przyczyni się do wzmocnienia potencjału turystycznego i rekreacyjnego oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach operacji wykonano:

  • altankę z grillem
  • zadaszenia ze stołem i ławkami
  • monitoring terenu przy zbiorniku wodnym
  • zamontowano dodatkowe kosze na śmieci

Całkowita wartość zadania wyniosła 129 136,51 zł, w tym kwota dofinansowania 82 136,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Celem operacji było wzmocnienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych gminy Dorohusk, poprzez modernizację obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Husynne. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Call Now Button