Pierwsza sesja Rady Gminy Dorohusk

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) w związku z art. 167 §1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Chełmie postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Dorohusk na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Dorohusk:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenia ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenia ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.
Call Now Button