3 kwietnia, 2024

Dofinansowanie na drogę w Brzeźnie

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów...

Call Now Button