Dofinansowanie na drogę w Brzeźnie

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźno”.

Zakres prac dotyczy przebudowy drogi na odcinku 0,303 km, ulicy Kościelnej łączącej się z ulicą Różaną w Brzeźnie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 535 682,72 zł, z tego 240 000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Call Now Button