Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informujemy, że z dniem 8 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Mieszkańcy gminy Dorohusk mogą skorzystać z dostępu do usługi we wtorki, w godzinach 8:30 – 12:30 w Urzędzie Gminy Dorohusk. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić pod numerem tel. 82 562 75 07 (rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30).

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno wykonawcom jak i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, należy zakryć usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować bezpieczny dystans.

Osoba uprawniona może również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość, przesyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na adres email: npp.powiatchelm@gmail.com.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button