Nazwy ulic w Brzeźnie

Przedstawiamy nazwy ulic w miejscowości Brzeźno, które zostały nadane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 sierpnia  2021 r.

Proces ten poprzedzony był konsultacjami społecznymi, które rozpoczęły się w 2019 roku. Nowe nawy ulic prezentujemy na poniższych mapkach.

Call Now Button