Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button