Nabór do programu „Dom bez rachunków”

W trzech gminach powiatu chełmskiego – Białopolu, Żmudzi i Dorohusku rozpoczął się nabór chętnych do programu „Dom bez rachunków”. Organizatorem projektu jest Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej, która przy wsparciu władz samorządowych przygotowała projekt skierowany dla społeczności lokalnej tych gmin.

Zakłada on budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i produkcję energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, co ma skutkować znaczącym obniżeniem rachunków za prąd. Inwestycja ma powstać w miejscowości Buśno w Gminie Białopole na działce, która decyzją Rady Gminy została wydzierżawiona na okres 30 lat Spółdzielni Energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych członków spółdzielni. Co ważne, właścicielami powstałej infrastruktury będą przystępujący do programu mieszkańcy. Przedsięwzięcie uzyskało już pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dorohusk, a także w samym Urzędzie, dostępne są druki deklaracji wraz z ankietą dla osób zainteresowanych rezerwacją mocy w farmie, a co za tym idzie przystąpieniem do spółdzielni energetycznej. Chętnych prosimy o podanie deklarowanej mocy w oparciu o faktyczne zużycie energii elektrycznej w Państwa gospodarstwie domowym. Po zebraniu wszystkich chętnych organizatorzy projektu będą umawiać się z Państwem na indywidualne spotkania w celu dokładnego doboru mocy instalacji. Opłata rezerwacyjna wynosi 60 zł od 1 kW zadeklarowanej mocy w farmie fotowoltaicznej. Płatna będzie po zakończeniu naboru na członków spółdzielni oraz po zakończeniu indywidualnych spotkań na konto spółdzielni.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button